Borderens egenskaper


Rasens bakgrunn gjør den egnet til mange ulike aktiviteter, som jakt, spor, agility, lydighet, søk eller bare lek eller annen aktivisering sammen med familien. Borderen er glad, vennlig og kontaktvillig, aktiv av natur, og liker å være med der det skjer noe. Man må imidlertid ikke glemme at Borderen opprinnelig er en jakthund og at jaktlyst finnes i rasen.

Jakt: Borderen er kjent for å være noe sen i sin utvikling av jaktlyst, så man skal ikke forvente at den er klar for jakt når den er under året. Den er spesialisert som hihund og man ser at det er Border terrier og Tysk jaktterrier som egner seg aller best for slik type jakt. Selv om den i utgangspunktet egner seg til nærmest alle typer jakt, vil den ikke kunne utkonkurrere de rasene som er spesialisert på denne type jakt. Det er viktig å holde fokus på at Borderen er en utmerket hihund og respektere det i avelsøyemed, så den ikke mister sin ekspertise på sitt spesialfelt. Ønsker man ikke å bedrive jakt i praksis kan man stille på hiprøver og viltsporprøver, som er konkurranseformen.

Borderne brukes fortsatt  på revejakt her til lands. Borderens oppgave er å være revesprenger – å få reven ut av hiet slik at jegeren kan skyte. Dette skjer i form av at hunden kommer ut av hiet først, og reven følger etter.

Det er viktig å vite om hiet er bebodd av grevling eller rev før jakten settes i gang, da grevlingog rev oppfører seg ulikt. En grevling vil ikke forlate hiet, og må derfor graves frem. Siden Borderen er en sprenger, brukes det primært Dachs til grevlingjakt som forliggere; de ligger foran grevlinghiet og halser til jegeren hargravd seg frem og får skutt. Borderne fungerer derimot utmerket på grevlinger som skal fjernes fra uthus og lignende over bakkenivå.

Borderen brukes også til jakt på elg, rådyr og hjort. Dens oppgave da er å være både drivende og støtende hund. Hundene slippes inn i skogsteiger hvor jegerne vet det finnes kløvvilt, og jegerne sitter da postert for å skyte det hjortedyret som blir drevet til deres post av hunden (-e).  Borderen er kortdrivende, dvs at drevet foregår hovedsakelig i 5-20 minutter. Den fungerer hovedsakelig som sprenger – dens oppgave er å drive viltet ut av sitt område så jegerne får skutt.

Borderen egner seg fint som ettersøkshund, og alle jaktlag er forpliktet til å stille med ettersøkshund. Da er oppgaven å spore opp skadet og skutt vilt ved å følge ferske tråkk og evt blodspor etter viltet.

Noen bruker Borderen på minkjakt. Minken ersom kjent enilsint skapning, og Borderen jagerdenne i steinrøyser slik at jegeren får skutt. Kun unntaksvisdreper Borderen minken selv.

Mankan også benytte Border som apportør av for eksempel vannfugl, men man skal være forsiktig hvis man har en Border som kan vise tegn til å være skuddredd da slik jakt forventer at hunden sitter hos jegeren til skuddet har falt.

Andre aktiviteter:

Agility
:Borderen er en utmerket agilityhund. Den er rask og uredd og lydhør for instruksjoner. Rasen gjør det generelt veldig bra i agility og interessen er stadig økende. Borderen ble registrert som agility-champion i Norge første gang i 2002, og med nummer to i 2006 fra samme eier.

Redningshund:I Sverige er Borderen mer kjent i denne sammenhengen, og spesielt som ruinsøkshund. Men også her i Norge har det dukket opp en og annen Border terrier de siste årene og som i dag er under utdannelse. Da dreier det seg om ordinær redningshund eller ruinsøk.

Tjenestehund:Borderen blir noe brukt som narkotikahund både i politi og tollvesen, dog hovedsaklig i utlandet. På grunn av størrelsen er den utmerket som narkohund og liknende arbeid.

Utstilling: Borderen er ikke den rasen som vanligvis plasserer seg i gruppen, men det skjer fra tid til annen. Deltakerantallet på utstillingene her til lands er generelt lavt, men interessen og antallet synes alllikevel å øke
.

Lydighet:Border er generelt lettlært og egner seg godt for lydighetstrening. Men som terriere flest lærer de lett og hater terping.  De bør trenes utelukkende med positive metoder, Borderen er en myk hund.En

Bruks:En Border er en utmerket brukshund, men naturlig nok ikke veldig utbredt i Norge i denne grenen, ennå.

Totalt inntrykk:
Border terrieren er en perfekt allround hund og kan brukes til det aller meste. Den er liten og ”hendig”, men robust, kvikk og lettlært.
Det aller morsomste en Border vet er å få lov til å jobbe. Den elsker å løse sine oppgaver og få belønning for det . Borderen er imidlertid opprinnelig en jakthund, spesielt for hijakt, og det er der ekspertisen ligger.   

Til toppen av siden                                                Hjem                                                        Border Terrier